УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА - "НИШ"


О нама

Удружење судских вештака "Ниш", са седиштем у Нишу, основано је 2000. године са циљем да окупља судске вештаке разних струка из разних области вештачења у судским и вансудским поступцима. Удружење је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области усклађивања научног и стручног вештачења, те остваривања циљева од ширег друштвеног значаја. Чланови Удружења су стални судски вештаци који су уписани у Регистар судских вештака код Министарства правде Републике Србије. Учлањење у Удружење судских вештака "Ниш" је добровољно и није обавезујуће.Чланови Удружења судских вештака - "Ниш" су квалификовани кадрови са великим искуством из различитих области судске и вансудске материје. Многи од њих раде посредно или непосредно за многе значајне институције државног и приватног сектора, образовне установе, агенције, пословне банке, осигуравајућа друштва, комисије.


Slika: Udruzenje sudskih vestaka - Nis
УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА - "НИШ", Трг краља Александра 11, 18000 Ниш, тел: 064/1203606, 064/2790855

Osnovni sud u Nisu

Visi sud u Nisu

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!