УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА - "НИШ"


Контакт информације и основни подаци о Удружењу

НАЗИВ:   Удружење судских вештака - "Ниш"
АДРЕСА:   Трг краља Александра 11, 18000 Ниш, Србија
ТЕЛЕФОН:   +381 64 1203606, +381 64 2790855
Е-MAIL:   info@sudskivestak-nis.org.rs
ЖИРО-РАЧУН:   205-165224-86, Комерцијална банка а.д. Београд
МАТИЧНИ БРОЈ:   17269755
ПИБ:   101532184


Kontakt informacije o Udruzenju sudskih vestaka Nis

Slika: Udruzenje sudskih vestaka - Nis
УДРУЖЕЊЕ СУДСКИХ ВЕШТАКА - "НИШ", Трг краља Александра 11, 18000 Ниш, тел: 064/1203606, 064/2790855

Osnovni sud u Nisu

Visi sud u Nisu

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!